Denní činosti

25. listopadu 2021

Listí odklízíme ze dvorů v Osvobození, 28. října a dětských hřišť v Mariánské a Na Hlinovkách. Čistíme posprejované dopravní značky v Dlouhé, Balbínově. Na Nám. TGM dnes nainstalujeme betlém a jeho osvícení. Opravujeme poruchy veřejného osvětlení v Hradební, Nad Jatkami, Slunné, Nad Štolou, Vodňanské, Táborské. Svážíme papír, plasty, bílé sklo a černé skládky. Na Sběrném dvoře naloží a předají k recyklaci drobné elektro.