Denní činosti

24. listopadu 2022

Pokračujeme ve vánoční výzdobě Nám. TGM, kde dnes postavíme i pódium. Rozvážíme vánoční stromky do škol a školek. Listí hrabeme v Nádražní, Prokopské. Uklízíme v ulicích města a doplňujeme do stojanů pytlíky na psí exkrementy. Předláždíme vypadané kostky v chodnících v Nerudově a Na Vyhlídce. Svážíme papír, plasty, bio.