Denní činosti

22. září 2020

Vyčistíme kašnu na Nám. 17. listopadu. Zadláždíme zpět vypadanou mozaiku v Pivovarské, Mariánské, Dlouhé, Purkyňově. V Psím útulku je 9 psů. Opravujeme herní prvky na dětských hřištích v Jarolímkových sadech, Mariánské a na Komenského náměstí. Stříkáme tvary autobusových zastávek v Čs. armády. Likvidujeme plevely v chodnících v Potoční a Dlouhé. Frézujeme pařezy v Drkolnovské, Družstevní. Keře zmlazujeme ve Slunné a Podbrdské. Provizorně opravíme propadlý kanál U Kasáren. Vysavač na exkrementy jsme poslali na Drkolnov, do Seifertovy a Karla Kryla.