Denní činosti

22. listopadu 2021

Opravujeme oplocení v Psím útulku, kde je dnes 8 psů. Utáhneme obrusem cestu ke studánce ve Zdabořské. Vyvrácené sloupky a značky vrátíme zpět na Nám. TGM a v Plzeňské, vypadanou mozaiku dlažby zadláždíme v Dlouhé ulici. Opravíme vrátka dětského hřiště ve Školní. Listí odklízíme z Politických vězňů, Kladenské, Obránců míru, 28. října, Jinecké, Komenského náměstí. Poruchy osvětlení řešíme v Legionářů, P. Bezruče, Sportovní a v Žežicích. Ozdobíme a zapojíme do elektriky prodejní stánek na Nám. TGM. Pokácíme nebezpečnou jedli v Mariánském údolí. Svážíme papír, plasty, bílé sklo.