Denní činosti

22. července 2020

Strojově zameteme v Družstevní, Drkolnovské, Podbrdské, Vokačovské, Rovné a u podchodů ve Školní. Plevely v chodnících odstraňujeme v Kpt. Olesinského, Dlouhé, Zahradnické, V Brance. Od psích exkrementů vyčistíme Fialku, Školní a Březnickou. Opravujeme lavičky ve dvoře Čs. armády a vyrábíme náhradní díly na opravu laviček na cestě k Junioru. Sekáme trávu na Horní Oboře, na Nám. Komenského, Březohorské, Fantově louce, Na Leštině, Nové Hospodě a začínáme s dvory v Politických vězňů. Odvezeme pořezané větve ze Žižkovy ulice. Stříkáme přechody a zastávky MHD v Politických vězňů a Žežické. Opravíme oplocené parkoviště K Drkolnovu. Řešíme zkrat osvětlení na Václavském náměstí.