Denní činosti

21. září 2020

Řešíme poruchy veřejného osvětlení v Březohorské, Na Leštině, v Podbrdské, Prachatické, Drkolnovské, Brdské, Zelené, Slivických bojovníků. Vyměníme reklamní banery na sloupech VO. Opravíme houpačku na dětském hřišti v Žižkově, lavičky v 28. října. Svážíme papír a plasty. Trávu sekáme U Školy, podél cyklostezky do Bohutína a v Čs. armády v korytě potoka. Pokácíme havarijní javor na Horní Oboře a suchou jabloň v Legionářů. Plejeme Na Střelovně. Zameteme Jiráskovy sady, U Nemocnice, Gen. Tesaříka. Uklidíme spadaná jablka v Legionářů. Odpikujeme a vyčistíme ucpaný kanál betonem (!) U Prokopa. Penetrujeme spáry po asfaltování V Lukách, Drkolnovské, Nádražní. Povalenou značku zabetonujeme v Mlynářské. Stříkáme přechody v Tyršově, Na Příkopech a Alšově.