Denní činosti

21. srpna 2020

Sekáme trávu v Osvobození, Čechovské, Sportovní a v Zavržicích. Pokácíme osm nebezpečných topolů v areálu 7. ZŠ ve Školní. Plejeme záhony před Gymnáziem, Legionářů. V kompostárně překopeme kompostovací figury, ve Sběrném dvoře naložíme a odvezeme ledničky a pračky. Strojově zametáme na Fialce. Uklidíme otevřená školní hřiště. Začínáme s opravou propadlého chodníku v Žežické, narovnáme sloupky značek V Zátiší. Svážíme papír, plasty a bio. Vyměníme reklamní banery na sloupech VO. Opravujeme osvětlení v Čs. armády, Jasné, Květenské, Žižkově a v Brodě.