Denní činosti

18. května 2020

Zapínáme všechny parkovací automaty - ode dneška je parkování opět zpoplatněno. Zametací vozy projedou Kladenskou, Pod Haldou, K Dolu Marie, Prokopskou, Jineckou a Střeleckou. Trávu sekáme na Nám. Dr. Theurera, Hornickém náměstí, v Jinecké a Pod Haldou. Zprovozníme všechna pítka ve městě. Stříkáme zákazové žluté pruhy kolem stanovišť kontejnerů. Začali jsme kopat překop k přípojce veřejného osvětlení v Čs. armády. Svážíme komunální odpad, odpadkové koše, plasty, papír.