Denní činosti

17. února 2021

Provizorně opravíme výtluk v Březnické a označíme značkami poruchy na vozovkách v Drkolnovské, V Lukách. Kácíme čtyři javory a lípu u Junioru. Vyřezáváme nálety ve Sportovní a kolem Dolní Obory. Uklízíme v ulicích města. Odstraňujeme zmrazky od kanálových vpustí. Narovnáme obrubníky v Legionářů. Opravujeme veřejné osvětlení v Politických vězňů, na Strakonické, Pod Čertovým pahorkem, v Šeříkové, Družstevní, Vokačovské a Bytízu. V truhlářské dílně vyrábějí dřevěnou ohradu pro přístřešek stání TO v Kozičíně. Svážíme papír, plasty a tetrapack.