Denní činosti

17. července 2020

Upravujeme terén (rozježděný trávník) v Gen. Kholla. Z Dvořákova nábřeží odpikujeme a odvezeme betony, v Hradební usadíme zpět rozježděné obrubníky a z Purkyňovy odvezeme suť z chodníku. Zameteme ručně schody mezi Q-klubem a Průběžnou. Zametací auta jsou na Nám. J. A. Alise, v Prokopské, U Dolu Anna, na Nám. Arnošta z Pardubic, v Potoční, Zahradnické a na Komenském náměstí. Sekáme trávu ve dvorech kolem Bratří Čapků, B. Němcové a ve Školní, Legionářů, Politických vězňů, Purkyňově. Příkopová sekačka poseká kolem cyklostezky Drkolnov - Vysoká Pec. Renovujeme lavičky ve Sportovní. Vyměníme tři značky v Podbrdské, dvě K Lilce. Dostříkáme přechody na Nám. 17. listopadu. Svážíme papír, plasty a bioodpady. Na kompostárně překopeme zakládku kompostu.