Denní činosti

16. května 2022

Předláždíme vypadanou mozaiku v Dlouhé a Riegrově. Stříkáme přechody v Legionářů. Osadíme infoceduli ve Školní a opravíme uvolněný obrubník v 28. října. Sekáme trávu v Erbenově, Bratří Čapků, Slunné, Poštovní. Frézujeme pařezy po kácení v K. H. Máchy, Politických vězňů. Připravíme kruhový objezd na Nám. TGM k výsadbě letniček. Blokové čištění proběhne dnes v Tyršově, Na Příkopech, Podbrdské, K Drkolnovu, Seifertově, Karla Kryla. Opravíme dvě lavičky v Osvobození. Vytyčujeme sítě před stavbou v Březnické. Opravujeme lávku přes koleje v Nádražní.