Denní činosti

15. září 2020

Svážíme plasty, papír, bioodpady a uklízíme černé skládky od popelnic. Zametáme strojově Čs. armády, U Kasáren, Nádraží ČD, Špitálskou, Plzeňskou, Milínskou. Uklidíme kolem Fialova rybníku. Stavíme pódium na zahradě ZUŠ na Nám. TGM. Vyčistíme šachtici u nádrže v Protifašistických bojovníků a kanálové vpustě U Prokopa, J. Bartoše. Stříkáme přechody a cyklostezku na Horní Oboře. V Psím útulku je 8 psů. Frézujeme pařezy Pod Haldou a v Prokopské. Plejeme záhony Ve Dvoře. Opravíme průlezku na dětském hřišti v Družstevní. Opravujeme veřejné osvětlení V Podskalí, V. Šáry, U Křížku, Na Pahorku a v Jarolímkových sadech.