Denní činosti

15. května 2020

Sekáme trávu ve dvorech kolem 28. října, Pod Haldou, v Žežické a pásy podél chodníku ve Školní. Plejeme záhony Ve Dvoře. Větve a nálety prořežeme v Tylově a Plzeňské. Čistíme zastávky MHD v Jiráskových sadech a Žižkově. Svážíme kromě komunálního odpadu také papír a plasty. Strojově zameteme v Mariánské, Pod Šachtami, Hornických učňů, Brodské a Zdabořské. Opravíme vyvrácený sloupek na Nám. TGM. Usadíme vyvalené obrubníky v A. Jiráska. Asfaltujeme výtluky po celé délce Mariánské a A. Jiráska. Stříkáme žlutou barvou zákazy zastavení v Severní, Sokolské a Jiráskových sadech.