Denní činosti

14. června 2022

Sekáme trávu v Jana Drdy, Průběžné, na Fantově louce, Horní Oboře. Plejeme záhony v Čs. armády, Osvobození. Likvidujeme trávu a zameteme chodníky v Husově. Na hřbitově je dnes obřad v kapli, rozptyl a pohřeb do hrobu. Opravíme rozbitou houpačku v Šachetní. Opravíme a vyčistíme kanálové vpustě na Sevastopolském náměstí. Brousíme a natíráme lavičky v okolí B. Němcové. Zameteme Politických vězňů, Drkolnovskou, Podbrdskou, Rovnou. V Psím útulku je 13 psů. Svážíme plasty, papír, bílé sklo.