Denní činosti

12. listopadu 2021

Opravíme vypadanou dlažbu v Mariánském údolí, Na Valešince a na Nám. Dr. Theurera. Naložíme a odvezeme černou skládku (suť) od kapličky v Brodské. Umyjeme polepenou značku v E. Beneše a posprejované lavičky ve Svatohorské aleji. Naložíme k odvezení 100 stromů a kůly k odvozu k výsadbě Aleje svobody na Vojně. Opravujeme osvětlení Pod Haldou a v Jesenici. Listí uklízíme v Rovné, Drkolnovské, Podbrdské, Žižkově, Na Střelovně a v Žežicích. Keře zmlazujeme Ve Dvoře a ve Školní. Vyvrácenou značku opravíme v Husově.