Denní činosti

12. dubna 2022

Doplníme dopadové plochy na dětských hřištích v Rovné, Mariánské, Politických vězňů. Vyměníme dopravní značku v Hlinomazově. Svážíme papír, plasty, černé skládky. Na hřbitově je dnes pohřeb a uložení urny. Nabouraný sloup VO Pod Kovárnami zajistíme před opravou. Společně s Policií ČR zlikvidujeme černý bilboard v Husově. Zametáme Pod Šachtami, část Mariánské, Čs. armády, Březnickou, Čechovskou, Podbrdskou. Od exkrementů uklidíme Drkolnov, Žežickou, Školní. Navezeme štěpku ke stromům v Aleji svobody v Zavržicích. Nálety vyřezáváme v Táborské.