Denní činosti

11. září 2020

Strojově zameteme v Prokopské, Jiráskových sadech, Hrabákově, Školní, Brodské, Březnické a na Svaté Hoře. Naložíme a postavíme stánky, zábrany, koše na nádvoří Svaté Hory a uklidíme Svatohorské schody. Sekáme trávu na dopravním hřišti v Mariánské, ve dvorech K. H. Máchy, v Dobříšské a příkopy na komunikaci z Kozičína do Bohutína. Odstraníme pařezy v Hradební, Za Vrškem, Na Litavce a u kapličky v Kozičíně. Opravujeme veřejné osvětlení v Čechovské, Na Planinách, V Zahrádkách, Politických vězňů, ve Zdabořské, Orlově a na chodníku do Žežic. Svážíme papír, plasty, bio. Opravíme vypadanou dlažbu v Podbrdské a Špitálské.