Denní činosti

11. ledna 2021

Kromě standardních služeb svozu kontejnerů, popelnic, tříděného odpadu, velkoobjemového odpadu a provozu sběrného dvoru, psího útulku, hřbitova je od rána v terénu 10 vozidel techniky a 28 zaměstnanců, kteří dočišťují zejména chodníky od zmrazků a zbytků sněhu.