Denní činosti

11. dubna 2022

Uděláme jarní úklid Nám. TGM a zameteme Hornických učňů, A. Jiráska, Gorkého, Seifertovu, Karla Kryla, Čechovskou. Opravujeme uliční osvětlení v Evropské, K Drkolnovu a na Bytíze. Svážíme papír, plasty, bioodpady. Začali jsme s návozem drtí do budovaného parkování v B. Němcové. Řežeme nálety podél staré Milínské cesty. Frézujeme pařezy po kácení Na Leštině a štěpkujeme větve v Hrabákově. V Psím útulku je dnes 15 psů.