Denní činosti

1. října 2020

Komunální odpad, velkoobjemové kontejnery, odpadkové koše, papír, plasty, bílé sklo a likvidace černé skládky v Poštovní. Zameteme cestičky na hřbitově, údržbu provedeme i na Březohorském hřbitově. Poruchy na veřejném osvětlení řešíme v Bytíze Nad Kaňkou, Slivických bojovníků, v Jungmannově, Balbínově, Sokolovské, Březnické, Nad Štolou. Opravíme vyvrácenou značku ve Slunné a instalujeme novou značku K Drkolnovu. V zámečnické dílně opravujeme vložky odpadkových košů. V autodílně se připravují auta na zimní údržbu.