Denní činosti

04.08.2020

Trávu sekáme v ul. Kryllova, Gen. Kholla, Družstevní a Drkolnovská. Provádíme řez keřů v ul. 28. října, na nám. 17. listopadu, Ve Dvoře a na ul. Strakonická. Svážíme plasty, papír, barevné sklo, BIO odpad a uklízíme kolem hnízd. V Průběžné ulici doplníme vyhrazené parkoviště. Vyčistíme kanálové vpusti v ul. Čs. Armády, Březnická, Osvobození a v ul. Politických vězňů. Opravujeme veřejné osvětlení na Školní ulici a U Prokopa. Zametáme ulici Březnickou, Čs. Armády, Osvobození, Jiráskovy sady, U Nemocnice a Plzeňskou. Uklidíme rajony a autobusové zastávky. Rozdáme do držáků sáčky na exkrementy.