Denní činosti

03.08.2020

Sekáme trávu na ul. Gen. Kholla, v ul. Slunná, plejeme záhony a provádíme řez keřů na nám. 17. listopadu. Na zakázku posekáme okolí ulice Vrbová. Blokově uklízíme nám. T.G.M. Zametáme Jiráskovy sady, ulice Žižkova, Jinecká, část ul. Kpt. Olesinského. Vyčistíme česlo. Uklidíme v blocích a školní hřiště. Svážíme papír a plasty z města a uklízíme kolem kontejnerů. Zahajujeme budování parkovacích míst v ul. Okružní. Vyměňujeme dopravní značky v ul. Březnická, opravujeme značku u ostrůvku před II. Poliklinikou.  Opravíme vnitřní světla na autobusovém nádraží.