Třídění odpadu už není módní vlnou, která se přehnala přes Evropu, ale stalo se každodenní součástí více než pro polovinu obyvatel Evropské Unie. V Česku je to 68% občanů, kteří každý jeden vytřídí ročně 39 kg odpadu. Průměrný domácí odpadkový koš obsahuje 22% papíru, 15% plastů, 18 % bioodpadu, 9% skla a 3 nebezpečných odpadů. Na skládku tak patří jen 35% každého odpadkového koše. Jestliže každý z nás ročně vyhodí do odpadu cca 180 kg, na skládku Technické služby vyvezou každý rok 11 500 tun směsného odpadu.

Od roku 2002 se v Příbrami třídí papír, sklo barevné a bílé, plastové obaly a od roku 2005 jako v jednom z prvních měst v Česku také nápojový karton. Za 10 let občané města vytřídili téměř 5.000 t obalových materiálů, které by jinak skončily na skládce.

Příbram se aktivně zapojila do systému EKO-KOM, který efektivně zajišťuje třídění, recyklaci a využití obalového odpadu na kvalitní evropské úrovni.Díky spolupráci s touto autorizovanou obalovou společností se nám každoročně daří rozšiřovat síť kontejnerů na tříděný odpad. V roce 2002 jsme začínali s 215 kontejnery. Dnes jich je po městě 441.

Do projektu se zapojilo 2333 domácností ve městě, což je pěkný výsledek. Město Příbram uspělo v dotačním řízení EU a od jara 2014 tak budou moci občané využívat služeb nového sběrného dvora a kompostárny.

Projekt "U nás třídíme" začal roznáškou startovacích informací do schránek 13. září a dále pokračuje. Dnes je již rozneseno celkem 17 514 balíčků v Příbrami a nejbližším okolí. K 1.10. se do projektu zapojilo 1 433 domácností z nichž budou na začátku října poprvé losováni výherci, kterým bude zaplaceno odpadné na rok 2013. Budeme vás informovat.Výsledky soutěže pro každý měsíc můžete nalézt: ZDEaktualizováno 17.7.2013
Zpět <<
stránky vytvořilo Starhawk studios - promo video | grafické studio | tvorba www stránek