Historie denních plánů 

 

13. prosince 2019

 

Připravujeme Nám. 17. listopadu na třetí adventní neděli. Čistíme skla čekáren MHD od sprejů v Žežické a Čs. armády. Obracíme kompost na Jestřabinci. Listí uklidíme z Osvobození, Nám. J. A. Alise, Gen. Kholla a dětského hřiště na Rynečku. Keře prořezáváme v Kutnohorské. Připravujeme kácení ve Sportovní. Poruchy světel řešíme  v Legionářů, ve Svatohorské aleji, v Brodské, Žežické, chodníku do Žežic, Pod Hvězdárnou, v Kopernikově. Pověsíme nové reklamy na sloupy VO. Svážíme papír, plasty a bílé sklo.

 

 

12. prosince 2019

 

Pokračujeme ve vyklízení prostoru zahrádkářské kolonie u Čekalikovského rybníčku. Listí uklízíme z Kladenské, Politických vězňů, Gen. Kholla, Školní. Vyřežeme nálety a nízké větve ve Školní. Vyčistíme česlo na nátoku Horní Obory ve Špitálské. Uklidíme Pivovarskou. Opravíme vyvrácenou značku v S. K. Neumanna a zkontrolujeme stav značek v okolních vesnicích. V zámečnické dílně vyrábějí části laviček. Řešíme poruchy na VO v Balbínově, Sportovní, za 7. ZŠ, Za Balonkou, Za Vrškem, v Kamenné a Jinecké. Svážíme plasty, papír a bílé sklo.