Historie denních plánů 

 

17. června 2019

 

Zametáme v Kutnohorské, 28. října, Tylově, Jiráskových sadech, V Zátiší, Plzeňské a Milínské. Zaléváme veškerou výsadbu. Sekáme trávu na Nové Hospodě, v Jiráskových sadech, Sevastopolském náměstí. K. H. Máchy, Prof. Skupy, B. Němcové, Šachetní, Slunnou, Osvobození. Opravíme chodník v Hailově. Svezeme modré a žluté nádoby tříděného odpadu. Uklízíme černé skládky kolem popelnic. Na zakázku stavíme pódium v Chrašticích. Opravujeme VO v Čechovské, Seifertově, Pod Čertovým pahorkem, v Březohorské, Husově, Žežické.

 

 

14. června 2019

 

Zametáme v Politických vězňů, Kladenské, K Dolu Marie, Mariánské, Zdabořské, Školní a Hailově. Likvidujeme prorůstající plevele na Nám. 17. listopadu a v Bratří Čapků. Odstraňujeme padlý strom na Dolní Oboře. Sekáme trávu v Březnické, Na Flusárně, v Erbenově a ve dvoře K. H. Máchy. Příkopy vysekáme na silnici mezi Kozičínem a Bohutínem, pásy podél komunikace mulčujeme v Plzeňské a Milínské. Bouráme pódium ve dvoře ZUŠ na Nám. TGM. Opravíme dlažbu na Nám. J. A. Alise, postavíme zpět dvě vyvrácené značky v Čechovské a vyčistíme kanál v B. Němcové. Opravujeme veřejné osvětlení v Březohorské, Pod Haldou, U Křížku, U Prokopa, v Havlíčkově a Milínské. Opravujeme lavičky na hřbitově.