Historie denních plánů 

 

18. října 2019

 

Navážíme recyklát a válcujeme rozšířená místa k parkování v Březnické. Exkrementy odklízíme z Rynečku, Horní Obory a parku Nádraží. Opravujeme fasádu a natíráme budovu TS v areálu firmy. Odvezeme vypikované čekárny MHD z Podbrdské a Žižkově. Opravujeme veřejné osvětlení v Slivických bojovníků, u Junioru, v areálu 7. ZŠ, Podbrdské, ve Svatohorské aleji. Vyměníme 6 reklamních panelů na sloupech VO. Vyměníme hudbu (K. Gott) v kašně na Nám. TGM. Demontujeme některé průlezky v MŠ Jungmannova před výkopem. Svážíme bio, papír. Uklízíme černé skládky po městě.

 

 

17. října 2019

 

Uklízíme listí na hřbitově. Blokové čištění a ruční dočištění probíhá ve druhé části Gen. Kholla. Zameteme v Politických vězňů. Ve Sběrném dvoře nakládají ledničky a pračky před odvozem. Vyčistíme a zameteme Svatohorské schody. Rozřežeme a odvezeme čekárny MHD ze Sevastopolského náměstí a Žižkovy. Opravujeme veřejné osvětlení v Kopernikově, Východním náměstí, Evropské a Legionářů. Namontujeme nové ohrazení pískoviště do dvoru v Čs. armády. V autodílně se připravují auta na zimní údržbu, pokračuje rozvoz posypových beden po městě. Svážíme plasty a papír. Po vytvrdnutí betonu se dnes instaluje lanová pyramida na hřišti ve Školní.