Historie denních plánů 

13. listopadu 2019

 

Zimní údržba komunikací: 8 chodníkových a 3 silniční stroje. 34 zaměstnanců na ruční úklid sněhu.

 

 

12. listopadu 2019

Svážíme plasty z obcí, papír a bio odpad z města. Uklízíme nepořádek kolem popelnic. Připravujeme parkovací místa na Drkolnově v ulici Slunná, odvážíme pódium a skluzavku z nám. T.G.M. po akci. Ozdobíme vánoční strom v Táborské ulici. Opravujeme plenty na Rožmitálské ulici a Tř. Osvobození jako následek vandalismu. Zametáme listí v ul. 28. října, Žežická a k Dolu Marie. Doplníme sáčky na exkrementy. Exkrementy uklidíme u Zámečku, v Pražské ulici, Milínské a v Jiráskových sadech. Vyčistíme česlo na Horní Oboře. Listí uklidíme na tř. Osvobození a nám. Msgr. Korejse. Vysadíme dřeviny na Horní Oboře.