Historie denních plánů 

 

 

18. dubna 2019

 

Zakůrujeme záhony na Nám. Arnošta z Pardubic a v Plzeňské. Plejeme záhony tulipánů V Zátiší, Jiráskových sadech a Na Příkopech. Zametáme parkoviště v Plzeňské a ulice: Politických vězňů, E. Beneše, S. K. Neumanna, K Dolu Marie, Lipovou, Kladenskou a u garáží Pod Haldou. Naložíme stánky na zítřejší instalaci na Farmářských trzích. Pikujeme a uklízíme betony po likvidovaných garážích v Rožmitálské. Nainstalujeme zpět dvě zrenovovaná pružinová houpadla na hřiště v Kpt. Olesinského. Opravujeme veřejné osvětlení na Rynečku, v Mariánské, Čs. armády a Smetanově. Svážíme papír, plasty bílé sklo a uklízíme nepořádek kolem odpadových nádob.

 

 

17. dubna 2019

 

Zametáme v Anenské, Nerudově, Prokopské, U Prokopa, v Pahorkové, U Kasáren, kolem nádraží ČD, v Osvobození a E. Beneše. Upravujeme skalníky v záhonu u parkoviště nad Horní Oborou v Plzeňské. Vyřezáváme nálety kolem Svatohorských schodů. Plejeme záhony v Jiráskových sadech a vysadíme tam dva duby. Usazujeme zpět zrenovované historické lavičky na Křížové cestě na Svaté Hoře. Opravujeme poškozené dopravní značky v Milínské, Bratří Čapků, Na Vyhlídce a v Lešeticích. Natřeme zábradlí v B. Němcové. Opravujeme lavičku na dětském hřišti v Mariánské. V rámci enviromentální výchovy máme dnes přednášky pro ZŠ na Sběrném dvoře. Svážíme papír a bílé sklo.