Historie denních plánů 

 

12. prosince 2018

 

Od noci ošetřovalo komunikace celkem osm sypačů, nyní zameteme schody a zastávky MHD. Kácíme nebezpečný smrk v Drkolnovské. Nálety vyřežeme v Husově, u garáží Pod Haldou a v Politických vězňů. Hromádky listí sebereme U Nemocnice, v Březohorské a ve dvoře v Osvobození. Keře zmladíme v Jáchymovské a Legionářů. vyčistíme kanály a stružky v Bytízu. Opravíme odpadkové koše na Horní Oboře. Provádíme revizi rozvaděče v Riegrově a opravy veřejného osvětlení v Slepé, Mixově, Smetanově, Pod Čertovým pahorkem a v průchodu na Nám. 17. listopadu. Svážíme papír a barevné sklo.

 

 

10. prosince 2018

 

Odvezeme stánky a uklidíme po akci na Nám. 17. listopadu. Listí nakládáme a odvážíme z 28. října a dvoru v Osvobození. Pokácíme uschlou jeřabinu u šraněk v Mariánské. Opravujeme poruchy na veřejném osvětlení v Brodě, Prof. Karla Pobudy, v Milínské, Čechovské, Jiráskových sadech, na Nám. 17. listopadu a Nám. TGM. Zlikvidujeme (před výměnou) houpačku na dětském hřišti v Mariánské. Zbouráme pódium a odvezem jej spolu se židlemi, stoly, zábranami z Nového rybníku. Zasypeme a utáhneme obrusem cestu kolem obchodů na Svaté Hoře. Svážíme papír a uklízíme nepořádek kolem nádob.